پیگیری سفارش

مشتری گرامی،

لطفا برای پیگیری از آخرین وضعیت سفارش خود از طریق تلگرام "پشتیبانی فوبورو" شماره سفارش و یا نام و نام خانوادگی سفارش دهنده به همراه درخواست خود را ثبت نمایید تا کارشناسان فوبورو در اسرع وقت وضعیت سفارش را بررسی نمایند.