روال کاری فروش و تحویل کالا

 

مرحله اول : ثبت سفارش از طریق سایت فوبورو.

مرحله دوم : پرداخت وجه سفارش

مرحله سوم : تماس کارشناسان فوبورو جهت اطلاع رسانی و هماهنگی با مشتری برای ارسال سفارش ، 48 ساعت قبل از سر رسید تاریخ تحویل سفارش.

مرحله چهارم: ارسال سفارش و فاکتور چاپی به درب منزل و یا محل کار مشتری.